Vacature predikant Vacature predikant


De Voorhofgemeente kijkt uit naar de komst van haar nieuwe predikant. De beroepingscommissie heeft namelijk met goed gevolg het beroepingstraject afgelegd. Hoe het grootste deel van dat beroepingstraject is verlopen, kunt u lezen als u klikt op 'lees meer' hieronder. De laatste fase van het traject verliep als volgt.

Op 7 juni wordt tijdens de gemeenteavond door de kerkenraad ds. Marieke Muijen kandidaatgesteld om de vacature voor predikant van De Voorhof te vervullen. Na opening en inleidende woorden van de voorzitter van de kerkenraad wordt door de beroepingscommissie verslag gedaan van de gevolgde procedure die heeft geleid tot het advies aan de kerkenraad om ds. Marieke Muijen kandidaat te stellen. Hierna hebben gemeenteleden de mogelijkheid vragen te stellen over de gevolgde procedure. Nadat de vragen beantwoord zijn, wordt ds. Marieke Muijen, vergezeld van haar echtgenoot, verwelkomd en stelt zij zich uitgebreid voor. Hierna wordt de gemeenteleden de mogelijkheid geboden vragen te stellen aan deze kandidaat en aan haar echtgenoot. Als ook deze vragen zijn beantwoord, volgt een schriftelijke stemming of men wel of geen beroep uit wil brengen op ds. Marieke Muijen. Een overweldigende meerderheid van meer dan 97 procent is voor het uitbrengen van het beroep. Dit zal worden afgekondigd op zondag 10 juni en vermeld worden op de nieuwsbrief, behorende bij deze zondag. Na deze bekendmaking volgen vijf dagen waarin gemeenteleden de mogelijkheid hebben bezwaar te maken tegen de gevolgde procedure van het beroepingstraject. Wanneer geen bezwaren worden ingebracht, of bezwaren ongegrond worden verklaard dan wel opgelost, kan op vrijdag 15 juni beroep worden uitgebracht op ds. Marieke Muijen.

Omdat er geen bezwaren zijn ingebracht is de beroepingsbrief op vrijdag 15 juni nog bezorgd en kan vervolgens worden gemeld dat in de kerkdienst van 17 juni is afgekondigd dat ds. Marieke Muijen het beroep dat op haar is uitgebracht 'van harte en met vreugde' aanvaardt.

lees meer ยป
 
Vacatures gemeenteleden Vacatures gemeenteleden

Uw talenten zijn meer waard dan u denkt, ga er daarom zorgvuldig mee om! Haal werkelijk rendement uit uw talent via de Voorhof.
In de gemeente zijn we opzoek naar mensen die hun talent willen inzetten als:

  • Ouderling in Opheusden
  • pastoraal medewerkers voor diverse wijken
  • diaken of diaconaal medewerker in Ochten
  • A&B-lid bouwbeheer
  • lid voor het Nieuwsbriefteam
  • lid voor layoutteam Rondom de Voorhof
Interesse of weet u iemand die mogelijk interesse heeft? Mail dan naar