Vacature predikant Vacature predikant

Tijdens de gemeenteavond en gemeenteochtend konden wensen kenbaar gemaakt worden met betrekking tot de nieuwe predikant. Deze wensen zijn verwerkt in de profielschets. De kerkrentmeesters zijn druk aan het rekenen geweest om te kunnen bepalen wat de taakomvang van de nieuwe predikant kan worden. Vanuit 'Utrecht' is goedkeuring gegeven voor een taakomvang van 0,6 fte. De beroepingscommissie kan nu echt aan de slag.

De beroepingscommissie is op 'dominee-date' geweest bij de PKN op 19 januari in Utrecht. Drie leden van de commissie waren welkom voor een kennismaking in de vorm van een speed-date met proponenten (afgestudeerde theologen die nog niet verbonden zijn aan een gemeente).
Het was een mooie ervaring en tegelijk een zinvolle oefening om met negen aanstaande dominees heel kort in gesprek te gaan. Heel kort wil zeggen: drieëneenhalve minuut per persoon. Wellicht komt daar nog een vervolg uit voort.

terug