Erediensten Erediensten

Elke zondagochtend  is er kerkdienst in De Voorhof, in de regel om 10.00 uur. Daar zijn zowel gemeenteleden als gasten van harte welkom.

Kinderoppas
De jongste kinderen kunnen tijdens de kerkdienst naar de oppas. Ouders worden geacht bij toerbeurt ook aanwezig te zijn, samen met enkele vrijwilligers

Kindernevendienst
Tijdens de zondagochtenddienst is er voor de kinderen van de basisschoolleeftijd kindernevendienst.
Ze gaan tijdens de overdenking naar hun eigen ruimte, daar wordt een bijbelverhaal verteld en uitgelegd,en is er tijd voor een kleurplaat of spel.
Hierbij wordt gebruikt gemaakt van de methode Kind op Zondag.
Voor de zegening komen de kinderen weer terug in de kerkzaal.

Naast de reguliere diensten zijn er ook diensten zoals,
Het Avondgebed
Popsongdienst
Aangepaste Kerkdienst
 
Taxidienst
Via de Taxidienst kunnen mensen gehaald en gebracht worden. Coordinator Jaap Kalsbeek, tel o488 481259
 
Kostersgroep
Elke zondag verzorgen twee vrijwilligers de rol van koster. Contactpersoon van de kostersgroep is mevr. Margré ter Haar.
 
Bloemendienst
Via de bloemendienst gaan er bloemen ter bemoediging rond. Contactpersoon is mw. M. Jongenotter
Ook is er een werkgroep liturgisch bloemschikken die op speciale zondagen een creatieve inbreng verzorgt. Contactpersoon
 
 

 
Liedboek Liedboek

Precies veertig jaar na het 'Liedboek voor de kerken' is op 25 mei 2013 het nieuwe 'Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk' verschenen.
In veel opzichten is het nieuwe liedboek veranderd. Niet alleen hebben meer kerken in de ISK (Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied) samengewerkt, maar ook de omvang en de veelkleurigheid van het aanbod van liederen is veel groter. Ongeveer 1150 liederen zijn uitgekozen, een aantal liederen, waaronder de complete psalmberijming, van het vorige liedboek is opgenomen.
 

 
Collectebonnen Collectebonnen

Collectebonnen zijn zowel voor u als gemeentelid als voor ons als kerk goedkoper en gemakkelijker. U heeft een bewijs dat u aan de collecte betaald heeft en wij als kerk hebben minder kleingeld in de collectezak.

Per vel met 50 bonnen van € 1,00  betaalt u € 51,-
Per vel met 50 bonnen van € 1,50  betaalt u € 76,-
Dit is inclusief druk-. administratie- en verzendkosten

Wilt u meer vellen in 1 keer bestellen, dan vermenigvuldigt u dat bedrag en maak het totaalbedrag over.

De collectebonnen kunnen worden besteld via bankrekening
NL73 RABO 0331 9090 73 t.n.v. Bonnenkas Voorhofgerneente te Ochten. Na ontvangst van uw betaling worden de bonnen bij u bezorgd.
Afhalen tegen contante betaling is mogelijk bij dhr. Willy Kuenen 0344 642303, Papekamp 11 4051 DM Ochten.
Indien u vooraf even belt komt u niet voor een gesloten deur.

 

 
Preek op schrift Preek op schrift
lees meer »