Beroepen predikant Beroepen predikant
Nadat de zogenoemde beroepsbrief door een afvaardiging van de kerkenraad op 16 juli aan ds. Henriëtte Bouwman, predikant te Borculo. is overhandigd heeft zij op woensdag 28 juli aangegeven het beroep naar de Voorhofgemeente met veel enthousiasme aan te nemen. Ds. Bouwman heeft daarbij o.a. aangegeven er veel zin in te hebben om in de Voorhofgemeente aan het werk te gaan en met elkaar de nieuwe visie op kerkzijn verder te ontwikkelen en samen te werken aan de opbouw van de gemeente. Zij ziet er naar uit om de gemeenteleden te leren kennen en onze predikant te worden in alle facetten van het gemeentewerk.

In overleg met de huidige gemeente van ds. Bouwman in Borculo zal worden afgestemd wanneer zij daar afscheid neemt en bij ons aan de Voorhofgemeente zal worden verbonden. 

Bij het Breed Moderamen van de Classis Gelderland Zuid en Oost is inmiddels approbatie (goedkeuring/instemming) aangevraagd voor de overstap van ds. Bouwman van haar huidige gemeente in Borculo naar de Voorhofgemeente in Kesteren. 

 
terug