Nashville verklaring Nashville verklaring
De discussie met betrekking tot de Nashville-verklaring zal u niet ontgaan zijn. Het is een vertaling van het Amerika afkomstige Nashville Statement. De makers van het document vonden dat er een te losse moraal bestond rond thema’s als homoseksualiteit, genderneutraliteit en transgenderisme. Dat dit document bij velen tot verontwaardiging en kromme tenen leidt, blijkt uit de discussie die thans gaande is.
Met  de woorden van ds. René de Reuver, generale synode, kan gesteld worden dat “de Nashville-verklaring  theologisch eenzijdig, gesloten en pastoraal onverantwoord is.  Ze is daarom niet dienstbaar aan het gesprek in gemeenten over gender, seksualiteit en zegen.”

De werkgroep die de Nederlandse vertaling van de veelbesproken Nashville-verklaring naar buiten bracht erkent inmiddels ook dat er fouten zijn gemaakt en een discussie wordt gevoed die polarisatie bevordert.

Voor de Nederlandse vertaling van het Nashville document, klik hier
 
terug