Inspiratie Inspiratie
Inspiratie vanuit bijbelse verhalen over God en mensen
De Bijbel is in De Voorhof het vertrekpunt voor bezinning en gesprek. Bijbelse verhalen houden ons een spiegel voor, geven richting aan ons geloof en vormen een rijke bron van troost en inspiratie. In iedere tijd en levensfase reikt de dialoog met de Bijbel nieuwe perspectieven aan, ook als het een weerbarstig boek kan zijn dat om kritische lezing vraagt. Zo blijft geloven in beweging. Wij zien geloofsontwikkeling als een proces van herinterpretatie en herijking van traditionele ╩╗waarheden╩╝, zodat ze hun zeggingskracht en toepasbaarheid behouden in een steeds veranderende samenleving.

De bijbel ook digitaal worden gelezen via de website van het Nederlandse Bijbelgenootschap.Klik  hiervoor op Mijn Bijbel. 
Voor de smartphone is ook een app beschikbaar.
terug