Samen aan de slag Samen aan de slag

De Voorhof kent vele activiteiten, zoals de reguliere kerkdiensten, wijkavonden, Vorming & Toerusting, Koffieochtend, winkeltje, boeldag, kerstmarkt etc.

Daarnaast zijn er ook indirect aan de Voorhof verbonden activiteiten zoals het Voorhofkoor, de Cristelijke Vrouwen Contactgroep Kesteren (CVCK).

 

 
koffie-ochtend koffie-ochtend

Iedere woensdagochtend is er van 10.00 - 11.30 uur in De Voorhof een inloopochtend waar iedereen welkom is. U kunt onder het genot van een kopje koffie of thee gezellig keuvelen of meer serieus praten over wat U bezig houdt.
 
Onze predikant en kerkelijk werker zijn in principe om de andere week aanwezig. Wanneer U deze wilt spreken is dit dus mogelijk.
 
Kortom een ochtend waar U welkom bent voor ontmoetingen, contacten, gezelligheid of een serieus gesprek.
 
Bent U niet meer zo mobiel, dan willen wij proberen vervoer voor U te regelen.
 
Voor meer informatie:
Ans Mager tel. 0488-481600
Marjo van der Poel tel.0488-482659

 
winkeltje

winkeltje

In het winkeltje van de Voorhof kunt u allerlei leuke spulletjes kopen (en ook inleveren). Mooie spullen met ervaring. De opbrengst is voor de Voorhof.
Het winkeltje is gevestigd in de boerderij hoek Markstraat - Tielsestraat en geopend op zaterdag van 9.30 tot 12:00 uur.
In de zomer van half mei tot eind september van 14.00 tot 16.00 uur


 

 
Voorhofkoor

Voorhofkoor

Het Voorhofkoor bestaat uit circa 40 personen die zingend de bijbelse boodschap proberen uit te dragen in de vorm van zowel nederlands- als engelstalig repertoire. Sopranen, alten, tenoren en bassen vormen samen de vierstemmige klankkleur van het koor.
Regelmatig wordt medewerking verleend aan de diensten in De Voorhof, maar ook elders wordt acte de présence gegeven.
 
Iedere maandag van 20.00 uur tot 22.00 uur repeteert het koor in de kerkzaal onder leiding van dirigent-pianist Henk-jan Velvis.

Wilt u lid worden of de sfeer proeven, kom gerust eens langs.

Mailadres:

 
Cristelijke Vrouwencontactgroep Kesteren (CVCK) Cristelijke Vrouwencontactgroep Kesteren (CVCK)

De CVCK is een christelijke vrouwengroep die midden in de samenleving staat. We verdiepen ons in actuele onderwerpen van zowel maatschappelijke als sociale aard. Soms gaan we ook creatief aan de slag.

Activiteiten - acht keer per jaar komen we bij elkaar, meestal op de eerste woensdag van de maand. Daarnaast organiseren enkele leden een koffieochtend in november, gaan we een dagje uit en hebben we een zomeravond activiteit.

De contactavonden -  worden voorbereid door enkele leden. Enkele keren per jaar wordt een spreker uitgenodigd. Vragen stellen, discussie en ervaringen delen zijn daarbij belangrijke elementen.
Je bent vanaf 19.45 uur welkom, de koffie of thee staat dan klaar. Om 20.00 uur beginnen we de avond en om ongeveer 22.00 uur wordt deze beëindigd.

Adresgegevens:
De Voorhof,
Nedereindsestraat 30c,
4041 XG Kesteren
Contact:
tel. 0488-482659

 
Interesse? - Kom vrijblijvend eens kijken en luisteren en ervaar onze vrouwengroep.